Şartlar ve Koşullar

Giriş
Bu websitesi size SedaPack Ambalaj Çözümleri Ltd. Şti. , Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad. No:21/A 34773 Ümraniye - İstanbul –Türkiye, tarafından sunulmaktadır. Bu websitesinde yayınlanan bilgiler SedaPack Ambalaj Çözümleri Ltd. Şti. (bundan böyle SedaPack olarak anılacaktır), SedaPack in yan kuruluşları ve üçüncü kişilerle ilgili dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla SedaPack yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, SedaPack tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar SedaPack in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, SedaPack in işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya pdf dosyası olarak baskı alabileceğiniz bu Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşulları hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. 

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşullar 
1. Telif Hakkı Kanunu 
Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle SedaPack Ambalaj Çözümleri Ltd. Şti., (bundan böyle “SedaPack” olarak anılacaktır), nin öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Websitesinin gerek içeriği gereksi yapısıda telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin (SedaPack in basın fotoğrafları hariç) kullanımı öncelikle SedaPack in yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları SedaPack’e aittir. Tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer. SedaPack’in basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. SedaPack in makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] SedaPack Ambalaj Çözümleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur. 

2. Markalar 
Bu sayfalarda bulacağınız SedaPack’in logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları SedaPack, yan kuruluşları, bağlı ortakları, lisansör veya ortaklarının markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama 
a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri SedaPack tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. SedaPack yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. 
b. SedaPack in websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur. 
c. SedaPack web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu SedaPack ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. 

4. Yasal Uyarı 
Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili SedaPackin sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda SedaPackin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu SedaPack’in uygulanabilir Ürün Sorumluluğu kanunu veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. SedaPack kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz(örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) SedaPack web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri 
Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, SedaPack tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar SedaPack’in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, SedaPack’in işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. SedaPack Ürünleri Bu internet web sitesinde SedaPack’in ülkenizde bulunan üretilen tüm ürünlerinin listesini görebilmek için SedaPack ana sayfasına girmenizi rica ederiz. Bu sayfaya girebilmeniz için “SedaPack Web Sitesi” sayfası altında direkt ulaşım imkanı mevcuttur. 

Çeşitli 
İşbu Genel Kullanım Koşulları uygulanabilir kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. İşbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Türkiye, İstanbul mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İşbu Genel Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.  
Search